Tag Archives: Social Media

Nädal 4. Sotsiaalsed võrgustikud – Reddit

Reddit - The Alien Logo

Image: Alexis Ohanian @ www.reddit.com

Käesolevas postituses analüüsin sotsiaalvõrgustikku nimega Reddit. Kirjutise peamiseks eesmärgiks on uurida Matt Webbi poolt formuleeritud sotsiaalse tarkvara põhiomadusi ning hinnata, mil määral need omadused peavad paika vaadeldava sotsiaalvõrgustiku kontekstis.

Reddit on 2005. aasta juunis käivitunud sotsiaalvõrgustik, mis tegeleb populaarsete veebiaadresside ning nende ümber tärganud arutelude vahendamisega. Suurema tähelepanu alla sattus portaal 2010. aasta lõpupoolel; 2014. aasta veebruari seisuga oli aktiivseid kasutajaid juba enam kui 5 000 000 (kusjuures esindatud olid kõik maailma riigid!). Redditi edu võtmeks peetakse selle lihtsakoelisust ning tõsiasja, et kogu lehe sisu on külastajatele nähtav ka ilma kasutajakontot avamata (viimast läheb vaja vaid vestlustes kaasalöömiseks).

Identiteet

Igal Redditiga liituda soovival huvilisel tuleb välja mõelda mingi unikaalne hüüdnimi, mis on ühtlasi ka ainsaks avalikuks viiteks loodavale identiteedile. Seejuures ei pakuta nn. „üldotstarbelistest“ suhtlusportaalidest tuntud kasutajaprofiili mugandamise võimalusi (ei saa määrata profiilipilti, suhteolekut, lemmikfilmide ja -raamatute loetelusid jms). Personaliseerimisvõimaluste vähesus on aga täiesti taotluslik (ingl. k. by design) – see elavdab postitajatevahelist suhtlust ning muudab lihtsamaks ka probleemsete teemade (nt. hirmud, piinlikud olukorrad jne) muretu arutamise.

Kohalolek

Konkreetsete kasutajakontode kättesaadavust Redditi vahendusel jälgida ei saa. Küll aga on virtuaalse ühisviibimise tunnet püütud luua veidikene vähemgranulaarsete meetodite abil – nimelt saab iga temaatilise „alamgrupi“ (ingl. k. subreddit,  vaadeldakse hiljem) juures näha nii selle alamgrupiga liitunute koguarvu kui ka aktiivselt lehte uurivate liikmete arvu. Individuaalse olekuindikaatori lisamist aga üldjuhul ei pooldata, kuna see tooks kaasa üleliigseid pingeid populaarse teema postitanud kasutajate jaoks (nii juhtus näiteks ühe mehega, kes leidis oma uuest kodust toasuuruse lukustud seifi).

Suhted

Eksisteerib ka primitiivne sõbrasüsteem, mille abil on võimalik „märgistada“ huvitavate postituste või kommentaaride poolest silma jäänud kaaslugejaid. Selliselt moodustatud sõprussuhted on privaatsed ning asümmeetrilised e. ühepoolsed (seega ei pruugi inimene A teada, et ta on inimese B sõber ning vastupidi). Sõprussuhted annavad kasutajale võimaluse jälgida näiteks ainult paari konkreetse kaasliikme poolt esitatud postitusi või kommentaare.

Vestlused

Kuna Redditi tuumik-sõnumisüsteem põhineb nö. hierarhilise (ingl k. threaded) foorumi mudelil, paiknevad kommentaarid vertikaalses puukujulises struktuuris ning on tüüpiliselt küllaltki lühikesed (st. vastajalt ei oodata väga suurt pühendumist). Suhtluse osalusmäära poolest võiks aga taolise sõnumivahetuse paigutada kuhugi e-mailinduse ja täis-sünkroonse jutuajamise vahepeale. Lisaks avalikele postitustele ja kommentaaridele saab veel edastada ka privaatsõnumeid, mis on nähtavad vaid valitud adressaadile tema postkasti vahendusel.

Rühmad

Nagu juba eespool mainitud, kasutatakse sarnaste huvidega inimeste koondamiseks nn. „alamgruppe“, mis on sageli mõeldud vaid mingi konkreetse valdkonna arutamiseks. Kuna taolisi alamgruppe saab luua iga võrgustiku kasutajaks registreerunud inimene, leidub vägagi erineva ning omapärase taustaga alamfoorumeid. Mõned populaarsemad näited on: r/funny (lõbusad sisuga pildid/jutukesed), r/movies (igasugu filmiteemaline arutelu), r/gaming (arvutimänguhuviliste kohtumispaik) jne. Samas leidub ka koht näiteks halbade ettepanekute esitamiseks (r/ShittyIdeas), teleturu reklaamide analüüsimiseks (r/WhereDidTheSodaGo) ning saarmavideote jagamiseks (r/otters). Alamgruppide parimaks omaduseks on see, et nende abil saab moodustada nn. personaliseeritud sündmustevooge, mis sisaldavad postitusi vaid kasutaja jaoks huvipakkuvatel teemadel.

Reddit - Medley of Subreddit Logos

Image: Numerous hard-working community mods @ www.reddit.com

Reputatsioon

Redditi punktisüsteem põhineb paljuihaldatud „karmal“, mis on sisuliselt kaaslugejate tunnustus naljakalt või mõtlemapanevalt kirjutatud suletöö eest. Seejuures vaadeldakse eraldi nö. „postituste karmat“ ning „kommentaaride karmat“ – esimesega premeeritakse uute ja huvitavate diskussioonide loojaid, teisega aga tabavaid ja sisukaid arvamuskommentaatoreid.

Redditi karmapunktide kogumine võtab kohati lausa niivõrd naeruväärsed mõõtmed, et sotsiaalvõrgustiku ajaloost on teada ka mitu „suurt karmapettust“ – analoogsete kelmuste ärahoidmiseks on moodustatud isegi eraldi vestlusgrupp nimega r/KarmaConspiracy („karma vandenõu“).

Jagamine

Oma sisult meenutab Reddit isehakanud uudisteportaali, mis põhineb täielikult kogukondlikul algatusel. On selge, et taoline kooslus vajab oma säilimiseks küllaltki suurt kasutajaskonda ning väga tugeva jagamiskultuuri olemasolu. Asja omanäoliseks küljeks on aga see, et lisaks viidetele ja huvitavatele kommentaaridele jagatakse teineteisega veel ka tundeid, mäletusi, arusaamu ning kogemusi. Eelnev lisab uudistele oluliselt sügavama emotsionaalse tähenduse ning võib mõningatel juhtudel viia hättasattunu (nt. katastroofi tõttu kodutuks jäänu) kokku kauaoodatud nõu, lootuse, lohutuse ja abiga.