Tag Archives: Bitcoin

Nädal 5. Blogosfäär – milleks blogida?

Hiljuti lõin kaasa ühes blogiteemalises diskussioonis, mille üks asjaosaline esitas küllaltki naljaka (kuid tabava) aksioomi ajaveebinduse maailma kohta (see kõlas umbes järgmiselt): „Iga universumis eksisteeriva objekti jaoks, eeldusel et inimkond on sellest objektist teadlik, leidub VÄHEMALT üks selline onlain-blogi, kus see objekt on kõige detailsemate peensusteni läbi hekseldatud.“ See omanäoline adaptatsioon Godwin’i seadusest panigi mind mõtlema selle üle, kust võiks pärineda inimkonna tung kõike ümbritsevat niivõrd kiivalt jäädvustada ning dokumenteerida. Ehkki ka käesolev ajaveeb on loodud nn. “olude sunnil”, olen isikliku blogi alustamist kaalunud juba varemgi – aga huvitav miks? Millest säärane tunne tekib? On mul siis midagi nii meeletult tarka öelda?

Tänases postituses püüangi lahata mõningaid blogimise fenomeni taga peituvaid peamisi eesmärke ning motiive. Kirjutamise põhjuste paremaks mõtestamiseks liigitan ajaveebi entusiastid meelevaldsetesse gruppidesse, mis peaks ühendama sarnaste lähenemiste ning suhtumistega autoreid. Taoline üldistus võimaldab katta veidikene rohkem pinda ning aitab hoiduda üksikute motiivide süvaanalüüsi langemisest.

Päevikupidajad

"Dear Diary" - Dog & His Tail

Image: Michigan Live Inc. @ www.mlive.com

Vaieldamatult kõige levinum (aga ka kõige variatsioonirohkem) blogija tüüp – põhieesmärgiks on oma isiklike tunnete ja kogemuste koondamine ning mõtestamine. Taoliste autorite kirjutised sarnanevad kõige enam nö. klassikalistele logiraamatu kannetele. Uut sisu lisatakse üsna regulaarselt (või siis pool-regulaarselt) ning seda pakutakse lugeda alates paarist lähedasemast sõbrast kuni kogu ümbritseva maailmani välja.

Mõned näited:
Kertu blogi nurk – Eesti neiu kirjeldab kõiksugu veidraid sekeldusi ja juhtumisi, millega on oma igapäevaelus kokku puutunud.
Sisulisest küljest liigitub ka käesolev blogi (jättes kõrvale tema kasutuse vaadeldavas õppeaines) antud ajaveebi tüübi alla.

Vabakutselised

The "I <3 Helvetica" Lower Back Tattoo

Image: Andrew Keir @ www.andrewkeir.com

Need autorid suhtuvad oma isiklikku ajaveebi kui laiendatud kaaskirja, mis peaks pakkuma väärikat täiendust nende (harilikult samal veebilehel paiknevale) portfooliole ning veenma potentsiaalset tööandjat, et tegu on igati viksi ja kohusetundliku inimesega. Sellist tüüpi blogid on väga levinud just loovtöö tegijate hulgas – kõige sagedamini võib kohata näiteks kirjanikke, kunstnikke, fotograafe ja erinevat liiki disainereid. Taoliste ajaveebide ühiseks (ja mõneti ka naljakaks) jooneks on see, et nad ei sisalda iialgi kiiruga või purjuspäi trükitud sodipostitusi – iga kirjatöö on kui viimse detailini lihvitud briljant.

Konkreetseid näiteid:
Veerle’s blog 3.0 – tüüpiline näide ühest viimistletud “esindusblogist”, milles jagatakse erinevaid graafilise disaini alaseid soovitusi ning näpunäiteid.
Rätsep Marit – iseõppinud Eesti rõivadisainer räägib riietest ning uusimatest trendidest kohalikul moemaastikul.

Kriitikud, juhendajad ja muud nokitsejad

DIY Bookcase & Timmy's Crutches

Image: Stephanie Riffitt @ www.pinterest.com

Sellesse kategooriasse liigituvad kõik need kirjutajad, kes tegelevad mingit laiemat valdkonda puudutavate nõuannete jagamisega. Nende autorlusel valmivad näiteks erinevad filmi- ja muusikaarvustuste blogid (The Movie Blog), toidublogid (Good Beer Hunting), reisiblogid, „tee ise“ (Do It Yourself; DIY) tüüpi blogid (Lifehacker) ning kõik muu säärane. Sellist liiki ajaveebid osutuvad sageli väga nutikaks ja kasulikuks, kuna nad õpetavad inimestele uusi oskusi/teadmisi, aitavad raha kokku hoida ning vaadeldava temaatika raames soodsamaid otsuseid langetada. Kirjutamise motiiv ei ole harilikult ajendatud otsesest materiaalsest kasust – blogi meediumit kasutatakse pigem oma hobi (filmihuvi, meisterdamine) kõrvalproduktide levitamiseks. Samas leidub ka olukordi, kus populaarseks kujunenud ajaveebi autor jätkab kirjutamist vaid reklaamitulude kogumise eesmärgil.

Parodeerijad & satiirikud

Estonia at the European Parliament

Estonia at the European Parliament
(Image: Author @ www.estonianmoments.ee)

Parodeerimise eesmärgil peetavaid ajaveebe nimetatakse vahel ka flogideks. Taoliste kirjutiste sihiks on võimendada reaalsest elust tuntud inimeste/nähtuste negatiivseid või vastuolulisi külgi. Kirjutamise põhjuseid võib olla mitmeid – sageli on need üsna süütud (teiste lõbustamiseks, lihtsalt segaduse tekitamiseks jne), kuid võib esineda ka palju kurjakuulutavamaid motiive (omakasupüüd, kontrollimatu viha kellegi suunas).

Omanäolisi ja humoorikaid näiteid jagub hulgaliselt – näiteks üks hiljutisi Eesti päritoluga naljablogisid, Marko Reikop sööb, pilab telereporter Marko Reikopi lembust otse-eetris erinevaid toite mekkida. Sarnaselt paigutab siia alla ka viimase kahe aasta jooksul massiliselt tuntust kogunud Estonian Moments, milles üks estofiilist vahetusüliõpilane kirjeldab eestlaslikku ellusuhtumist läbi erinevate animeeritud gif-ide. Bitcoini huvilised on aga kindlasti kuulnud Buttcoinist – blogist, mis on täielikult keskendunud krüptovaluutade diskrediteerimisele ning nende edendajate trollimisele.

Veel kolm laialt levinud blogija tüüpi, mis vääriksid kindlasti täiendavaid selgitusi, on: nišši esindajad ja evangelistid, turundajad ja suhteeksperdid ning aktivistid ja maailmaparandajad. Kuna aga käesolev kirjutis on juba niigi pikale veninud (info üleküllus!), otsustasin neid lähemalt vaadelda mõnes oma järgmises postituses.

Nädal 3. Võrgukogukonna analüüs – BitcoinTalk

Bitcoin - The Nodes & Connections Logo

Image: Jason Benjamin @ www.perfecthue.com

Antud ülesande raames otsustasin uurida sotsiotehnoloogilist nähtust nimega Bitcoin. Täpsemalt vaatlesin selle toetuseks moodustatud võrgukogukonda nimega BitcoinTalk, mis on ühtlasi ka üks suuremaid ning vanimaid krüptovaluuta huvilistele suunatud kohtumispaiku terves internetis.

Bitcoin on P2P tehnoloogiatel põhinev detsentraliseeritud digitaalne valuuta, mis nägi ilmavalgust 2008. aastal. Bitcoini suurim erinevus varasemalt väljapakutud e-maksesüsteemidest seisneb tema hajusas arhitektuuris – ühe tsentraalse kontrollpunkti puudumine raskendab selle väärtuse manipuleerimist ning muudab võimatuks täiendavate “kupüüride” juurdetrükkimise.

BitcoinTalk on aga protokolli esialgsete tuumikarendajate poolt loodud internetifoorum, mis on vastava tehnoloogia kõrval eksisteerinud juba selle sünnihetkest alates. Foorum on suunatud eelkõige nendele krüptovaluuta entusiastidele, kes on huvitatud protokolli tehnilisest arhitektuurist ning selle tulevastest arengutest. Käesolevaks hetkeks on foorumiga liitunud u. 250 000 inimest, kelle summaarne postituste arv ületas hiljuti 5 000 000 piiri.

Tehnoloogiline areng

Bitcoini kogukondade kujunemisloos mängib tehnoloogia areng eriti kriitilist rolli – tegelikkuses on kogu protokoll üles ehitatud ideele, et lähitulevikus pääseb internetile vabalt ligi terve inimkond. Viimase aasta jooksul aset leidnud tormilise kasvu taustal on algatanud hulgaliselt uusi vabavaralisi projekte ning osaletud mitme lõppkasutajatele suunatud platvormi täiustamises. Lisaks sellele jälgitakse suure huviga edasiminekuid arvutustehnikas, kuna viimane on hädavajalik valuuta kaevandamisega (sisuliselt transaktsioonide kinnitamisega) tegelevatele kogukonna liikmetele.

Valikute rohkus

Oma tugeva segmenteerituse poolest meenutavad Bitcoini kogukonnad sageli keskaegseid linnu/asulaid, mille valdav elanikkond on koondunud paari aktiivsema gildi/tsunfti ümbrusesse. Taoline jagunemine on tingitud alustehnoloogia mitmekülgsusest, aga ka huvitundjate soovist organiseeruda teatud loogilisse struktuuri.

Eelkirjeldatud nähtuse tulemusena moodustub iga kogukonna “kõhus” veel suur hulk alamkogukondi. Mõned levinumad neist: “tavakasutajad”, “tehnofiilid”, “kaevurid”, “hangeldajad” ja “ideelised fanaatikud”. Igal taolisel grupil on oma eesmärgid ning motiivid protokolli kui terviku populariseerimiseks – need motiivid võivad, kuid ei pruugi omavahel kattuda. Valik on seejuures lai ning üldjuhul leiab iga uus kasutaja vähemalt ühe sümpaatse aluspõhimõtte, millega samastuda.

Bitcoin - Bitfury Mining Rig

Image: Stephen Lam @ www.reuters.com

Ajatu aeg

Kuna huvi krüptovaluutade vastu on globaalne ning nende kasutajaskond tugevalt hajutatud, toimub uusi ja põnevaid sündmusi pea ööpäevaringselt. Eriti määravaks on ajatu aeg nö. “hangeldajate” puhul, kes peavad harjuma klassikalisest börsimaailmast tuntud kauplemisaegade puudumisega. Nende võtmeperioodiks loetakse kellaajavahemikke 7:00 – 9:00 (GMT +2), 14:00 – 17:00 (GMT +2) ning 00:00 – 02:00 (GMT +2), kuna vastavatel aegadel ärkab suurem osa Euroopa, Ameerika ning Aasia (täpsemalt Hiina) kauplejatest.

Rahuldamata suhtlemisvajadus

Digitaalsete krüptovaluutade maailm on väga tihedalt seotud IT valdkonnaga, mille esindajaid peetakse sageli liialt tagasihoidlikeks ning introvertseteks. Seega võib väita, et vaadeldav tehnoloogia on andnud palju ühist jutuainet neile, kes traditsiooniliste meediumite vahendusel oma suhtlemisvajadust rahuldatud ei saaks. Diskussioone arendatakse pea kõigil päevakajalistel teemadel: eriti hea on, kui pealkiri sisaldab mingit konkreetset probleemipüstitust (näiteks – “Mida arvate täiendusettepanekust BIP0038?” ja “Kuidas suurendada tootja X kaevandajate töökiirust?” ning “Millisel viisil võiks uudis Y mõjutada valuuta tulevikku?”).

Hariduslikud püüdlused

Krüptovaluutade teooria täpsem mõistmine eeldab kannatlikkust ning arvestatavat tehnilist taipu. Selle põhjal saab juba a priori järeldada, et tegu on õppimist ning edumeelsust soosiva võrgukogukonnaga. Ehkki hiljutised buumid on lisanud massiliselt selliseid kasutajaid, keda ei huvitagi niivõrd protokolli tehniline aspekt (nende lisandumine on muide väga oluline!), on intellektuaalne õhkkond siiski säilinud. Tänu kogukonnas osalemisele olen saanud parema ülevaate erinevatest räsi- ja krüpteerimisalgoritmidest nagu scrypt, SHA-256 ja RIPEMD ning leian, et see kogemus on olnud väga õpetlik.

Sisustamist vajav vaba aeg

Bitcoini teemalistes kogukondades kaasalöömine on võrreldav mistahes teise süvenemist nõudva hobi praktiseerimisega – uusi ja põnevaid artikleid/diskussioone kirjutatakse juurde aina kiirenevas tempos. Krüptovaluutade üheks tugevaks küljeks on veel see, et nad kannavad endas teadmisi väga mitmest olulisest eluvaldkonnast. Seetõttu võib ühe liikme jaoks tegu olla eelkõige lõbusa ja lihtsakoelise sissejuhatusega programmeerimisse, teise jaoks aga põneva võimalusega saada ülevaade väärtpaberite tehnilisest analüüsist.

Bitcoin - Markets & Volatility

Image: Priidu Neemre @ www.nemp.planet.ee

Vajadus “millegi tõelise” järele

Nagu juba eespool mainitud, on krüptovaluutadega tegelevad kogukonnad harilikult üsna fragmenteerunud. Seejuures moodustuvad iga kitsama haru ümber nö. huviliste “tuumikgrupid”, mille liikmeid mingitel (tavaliselt) objektiivsetel põhjusel kas kõrgelt hinnatakse või austatakse. Taolisse tuumikgruppi kuulumine kujutab endast ideaalset “külmkapi peal, klassikuuli sees…” stsenaariumit ning võib seetõttu osutuda äärmiselt hõlpsaks meetodiks reaalsusest põgenemiseks.

Altruism

Õnneks on vaadeldavasse kogukonda alles jäänud ka üsna suur hulk neid inimesi, kes peavad oluliseks algajate abistamist ning kasulike nõuannete jagamist. Kõige sagedamini esitatavad küsimused puudutavad seejuures näiteks sobiva arveldustarkvara valimist või oma “rahakoti” turvalisuse suurendamist. Samuti on esinenud olukordi, kus osaliselt kaduma läinud parooliga rahakott suudetakse kogukonna liikmete toel uuesti lahti murda (kusjuures omaniku usaldust reetmata!).

Haruldased ei ole ka kõiksugu annetused ja muud heategevused: ühe viimase aja värvikama seigana võiks välja tuua Dogecoini toetajate ühispingutuse, mille tulemusena koguti kokku vajalik rahasumma selleks, et saata Jamaika bobimeeskond 2014. aasta Sotši taliolümpiamängudele.