Monthly Archives: February 2014

Nädal 4. Sotsiaalsed võrgustikud – Reddit

Reddit - The Alien Logo

Image: Alexis Ohanian @ www.reddit.com

Käesolevas postituses analüüsin sotsiaalvõrgustikku nimega Reddit. Kirjutise peamiseks eesmärgiks on uurida Matt Webbi poolt formuleeritud sotsiaalse tarkvara põhiomadusi ning hinnata, mil määral need omadused peavad paika vaadeldava sotsiaalvõrgustiku kontekstis.

Reddit on 2005. aasta juunis käivitunud sotsiaalvõrgustik, mis tegeleb populaarsete veebiaadresside ning nende ümber tärganud arutelude vahendamisega. Suurema tähelepanu alla sattus portaal 2010. aasta lõpupoolel; 2014. aasta veebruari seisuga oli aktiivseid kasutajaid juba enam kui 5 000 000 (kusjuures esindatud olid kõik maailma riigid!). Redditi edu võtmeks peetakse selle lihtsakoelisust ning tõsiasja, et kogu lehe sisu on külastajatele nähtav ka ilma kasutajakontot avamata (viimast läheb vaja vaid vestlustes kaasalöömiseks).

Identiteet

Igal Redditiga liituda soovival huvilisel tuleb välja mõelda mingi unikaalne hüüdnimi, mis on ühtlasi ka ainsaks avalikuks viiteks loodavale identiteedile. Seejuures ei pakuta nn. „üldotstarbelistest“ suhtlusportaalidest tuntud kasutajaprofiili mugandamise võimalusi (ei saa määrata profiilipilti, suhteolekut, lemmikfilmide ja -raamatute loetelusid jms). Personaliseerimisvõimaluste vähesus on aga täiesti taotluslik (ingl. k. by design) – see elavdab postitajatevahelist suhtlust ning muudab lihtsamaks ka probleemsete teemade (nt. hirmud, piinlikud olukorrad jne) muretu arutamise.

Kohalolek

Konkreetsete kasutajakontode kättesaadavust Redditi vahendusel jälgida ei saa. Küll aga on virtuaalse ühisviibimise tunnet püütud luua veidikene vähemgranulaarsete meetodite abil – nimelt saab iga temaatilise „alamgrupi“ (ingl. k. subreddit,  vaadeldakse hiljem) juures näha nii selle alamgrupiga liitunute koguarvu kui ka aktiivselt lehte uurivate liikmete arvu. Individuaalse olekuindikaatori lisamist aga üldjuhul ei pooldata, kuna see tooks kaasa üleliigseid pingeid populaarse teema postitanud kasutajate jaoks (nii juhtus näiteks ühe mehega, kes leidis oma uuest kodust toasuuruse lukustud seifi).

Suhted

Eksisteerib ka primitiivne sõbrasüsteem, mille abil on võimalik „märgistada“ huvitavate postituste või kommentaaride poolest silma jäänud kaaslugejaid. Selliselt moodustatud sõprussuhted on privaatsed ning asümmeetrilised e. ühepoolsed (seega ei pruugi inimene A teada, et ta on inimese B sõber ning vastupidi). Sõprussuhted annavad kasutajale võimaluse jälgida näiteks ainult paari konkreetse kaasliikme poolt esitatud postitusi või kommentaare.

Vestlused

Kuna Redditi tuumik-sõnumisüsteem põhineb nö. hierarhilise (ingl k. threaded) foorumi mudelil, paiknevad kommentaarid vertikaalses puukujulises struktuuris ning on tüüpiliselt küllaltki lühikesed (st. vastajalt ei oodata väga suurt pühendumist). Suhtluse osalusmäära poolest võiks aga taolise sõnumivahetuse paigutada kuhugi e-mailinduse ja täis-sünkroonse jutuajamise vahepeale. Lisaks avalikele postitustele ja kommentaaridele saab veel edastada ka privaatsõnumeid, mis on nähtavad vaid valitud adressaadile tema postkasti vahendusel.

Rühmad

Nagu juba eespool mainitud, kasutatakse sarnaste huvidega inimeste koondamiseks nn. „alamgruppe“, mis on sageli mõeldud vaid mingi konkreetse valdkonna arutamiseks. Kuna taolisi alamgruppe saab luua iga võrgustiku kasutajaks registreerunud inimene, leidub vägagi erineva ning omapärase taustaga alamfoorumeid. Mõned populaarsemad näited on: r/funny (lõbusad sisuga pildid/jutukesed), r/movies (igasugu filmiteemaline arutelu), r/gaming (arvutimänguhuviliste kohtumispaik) jne. Samas leidub ka koht näiteks halbade ettepanekute esitamiseks (r/ShittyIdeas), teleturu reklaamide analüüsimiseks (r/WhereDidTheSodaGo) ning saarmavideote jagamiseks (r/otters). Alamgruppide parimaks omaduseks on see, et nende abil saab moodustada nn. personaliseeritud sündmustevooge, mis sisaldavad postitusi vaid kasutaja jaoks huvipakkuvatel teemadel.

Reddit - Medley of Subreddit Logos

Image: Numerous hard-working community mods @ www.reddit.com

Reputatsioon

Redditi punktisüsteem põhineb paljuihaldatud „karmal“, mis on sisuliselt kaaslugejate tunnustus naljakalt või mõtlemapanevalt kirjutatud suletöö eest. Seejuures vaadeldakse eraldi nö. „postituste karmat“ ning „kommentaaride karmat“ – esimesega premeeritakse uute ja huvitavate diskussioonide loojaid, teisega aga tabavaid ja sisukaid arvamuskommentaatoreid.

Redditi karmapunktide kogumine võtab kohati lausa niivõrd naeruväärsed mõõtmed, et sotsiaalvõrgustiku ajaloost on teada ka mitu „suurt karmapettust“ – analoogsete kelmuste ärahoidmiseks on moodustatud isegi eraldi vestlusgrupp nimega r/KarmaConspiracy („karma vandenõu“).

Jagamine

Oma sisult meenutab Reddit isehakanud uudisteportaali, mis põhineb täielikult kogukondlikul algatusel. On selge, et taoline kooslus vajab oma säilimiseks küllaltki suurt kasutajaskonda ning väga tugeva jagamiskultuuri olemasolu. Asja omanäoliseks küljeks on aga see, et lisaks viidetele ja huvitavatele kommentaaridele jagatakse teineteisega veel ka tundeid, mäletusi, arusaamu ning kogemusi. Eelnev lisab uudistele oluliselt sügavama emotsionaalse tähenduse ning võib mõningatel juhtudel viia hättasattunu (nt. katastroofi tõttu kodutuks jäänu) kokku kauaoodatud nõu, lootuse, lohutuse ja abiga.

Nädal 3. Võrgukogukonna analüüs – BitcoinTalk

Bitcoin - The Nodes & Connections Logo

Image: Jason Benjamin @ www.perfecthue.com

Antud ülesande raames otsustasin uurida sotsiotehnoloogilist nähtust nimega Bitcoin. Täpsemalt vaatlesin selle toetuseks moodustatud võrgukogukonda nimega BitcoinTalk, mis on ühtlasi ka üks suuremaid ning vanimaid krüptovaluuta huvilistele suunatud kohtumispaiku terves internetis.

Bitcoin on P2P tehnoloogiatel põhinev detsentraliseeritud digitaalne valuuta, mis nägi ilmavalgust 2008. aastal. Bitcoini suurim erinevus varasemalt väljapakutud e-maksesüsteemidest seisneb tema hajusas arhitektuuris – ühe tsentraalse kontrollpunkti puudumine raskendab selle väärtuse manipuleerimist ning muudab võimatuks täiendavate “kupüüride” juurdetrükkimise.

BitcoinTalk on aga protokolli esialgsete tuumikarendajate poolt loodud internetifoorum, mis on vastava tehnoloogia kõrval eksisteerinud juba selle sünnihetkest alates. Foorum on suunatud eelkõige nendele krüptovaluuta entusiastidele, kes on huvitatud protokolli tehnilisest arhitektuurist ning selle tulevastest arengutest. Käesolevaks hetkeks on foorumiga liitunud u. 250 000 inimest, kelle summaarne postituste arv ületas hiljuti 5 000 000 piiri.

Tehnoloogiline areng

Bitcoini kogukondade kujunemisloos mängib tehnoloogia areng eriti kriitilist rolli – tegelikkuses on kogu protokoll üles ehitatud ideele, et lähitulevikus pääseb internetile vabalt ligi terve inimkond. Viimase aasta jooksul aset leidnud tormilise kasvu taustal on algatanud hulgaliselt uusi vabavaralisi projekte ning osaletud mitme lõppkasutajatele suunatud platvormi täiustamises. Lisaks sellele jälgitakse suure huviga edasiminekuid arvutustehnikas, kuna viimane on hädavajalik valuuta kaevandamisega (sisuliselt transaktsioonide kinnitamisega) tegelevatele kogukonna liikmetele.

Valikute rohkus

Oma tugeva segmenteerituse poolest meenutavad Bitcoini kogukonnad sageli keskaegseid linnu/asulaid, mille valdav elanikkond on koondunud paari aktiivsema gildi/tsunfti ümbrusesse. Taoline jagunemine on tingitud alustehnoloogia mitmekülgsusest, aga ka huvitundjate soovist organiseeruda teatud loogilisse struktuuri.

Eelkirjeldatud nähtuse tulemusena moodustub iga kogukonna “kõhus” veel suur hulk alamkogukondi. Mõned levinumad neist: “tavakasutajad”, “tehnofiilid”, “kaevurid”, “hangeldajad” ja “ideelised fanaatikud”. Igal taolisel grupil on oma eesmärgid ning motiivid protokolli kui terviku populariseerimiseks – need motiivid võivad, kuid ei pruugi omavahel kattuda. Valik on seejuures lai ning üldjuhul leiab iga uus kasutaja vähemalt ühe sümpaatse aluspõhimõtte, millega samastuda.

Bitcoin - Bitfury Mining Rig

Image: Stephen Lam @ www.reuters.com

Ajatu aeg

Kuna huvi krüptovaluutade vastu on globaalne ning nende kasutajaskond tugevalt hajutatud, toimub uusi ja põnevaid sündmusi pea ööpäevaringselt. Eriti määravaks on ajatu aeg nö. “hangeldajate” puhul, kes peavad harjuma klassikalisest börsimaailmast tuntud kauplemisaegade puudumisega. Nende võtmeperioodiks loetakse kellaajavahemikke 7:00 – 9:00 (GMT +2), 14:00 – 17:00 (GMT +2) ning 00:00 – 02:00 (GMT +2), kuna vastavatel aegadel ärkab suurem osa Euroopa, Ameerika ning Aasia (täpsemalt Hiina) kauplejatest.

Rahuldamata suhtlemisvajadus

Digitaalsete krüptovaluutade maailm on väga tihedalt seotud IT valdkonnaga, mille esindajaid peetakse sageli liialt tagasihoidlikeks ning introvertseteks. Seega võib väita, et vaadeldav tehnoloogia on andnud palju ühist jutuainet neile, kes traditsiooniliste meediumite vahendusel oma suhtlemisvajadust rahuldatud ei saaks. Diskussioone arendatakse pea kõigil päevakajalistel teemadel: eriti hea on, kui pealkiri sisaldab mingit konkreetset probleemipüstitust (näiteks – “Mida arvate täiendusettepanekust BIP0038?” ja “Kuidas suurendada tootja X kaevandajate töökiirust?” ning “Millisel viisil võiks uudis Y mõjutada valuuta tulevikku?”).

Hariduslikud püüdlused

Krüptovaluutade teooria täpsem mõistmine eeldab kannatlikkust ning arvestatavat tehnilist taipu. Selle põhjal saab juba a priori järeldada, et tegu on õppimist ning edumeelsust soosiva võrgukogukonnaga. Ehkki hiljutised buumid on lisanud massiliselt selliseid kasutajaid, keda ei huvitagi niivõrd protokolli tehniline aspekt (nende lisandumine on muide väga oluline!), on intellektuaalne õhkkond siiski säilinud. Tänu kogukonnas osalemisele olen saanud parema ülevaate erinevatest räsi- ja krüpteerimisalgoritmidest nagu scrypt, SHA-256 ja RIPEMD ning leian, et see kogemus on olnud väga õpetlik.

Sisustamist vajav vaba aeg

Bitcoini teemalistes kogukondades kaasalöömine on võrreldav mistahes teise süvenemist nõudva hobi praktiseerimisega – uusi ja põnevaid artikleid/diskussioone kirjutatakse juurde aina kiirenevas tempos. Krüptovaluutade üheks tugevaks küljeks on veel see, et nad kannavad endas teadmisi väga mitmest olulisest eluvaldkonnast. Seetõttu võib ühe liikme jaoks tegu olla eelkõige lõbusa ja lihtsakoelise sissejuhatusega programmeerimisse, teise jaoks aga põneva võimalusega saada ülevaade väärtpaberite tehnilisest analüüsist.

Bitcoin - Markets & Volatility

Image: Priidu Neemre @ www.nemp.planet.ee

Vajadus “millegi tõelise” järele

Nagu juba eespool mainitud, on krüptovaluutadega tegelevad kogukonnad harilikult üsna fragmenteerunud. Seejuures moodustuvad iga kitsama haru ümber nö. huviliste “tuumikgrupid”, mille liikmeid mingitel (tavaliselt) objektiivsetel põhjusel kas kõrgelt hinnatakse või austatakse. Taolisse tuumikgruppi kuulumine kujutab endast ideaalset “külmkapi peal, klassikuuli sees…” stsenaariumit ning võib seetõttu osutuda äärmiselt hõlpsaks meetodiks reaalsusest põgenemiseks.

Altruism

Õnneks on vaadeldavasse kogukonda alles jäänud ka üsna suur hulk neid inimesi, kes peavad oluliseks algajate abistamist ning kasulike nõuannete jagamist. Kõige sagedamini esitatavad küsimused puudutavad seejuures näiteks sobiva arveldustarkvara valimist või oma “rahakoti” turvalisuse suurendamist. Samuti on esinenud olukordi, kus osaliselt kaduma läinud parooliga rahakott suudetakse kogukonna liikmete toel uuesti lahti murda (kusjuures omaniku usaldust reetmata!).

Haruldased ei ole ka kõiksugu annetused ja muud heategevused: ühe viimase aja värvikama seigana võiks välja tuua Dogecoini toetajate ühispingutuse, mille tulemusena koguti kokku vajalik rahasumma selleks, et saata Jamaika bobimeeskond 2014. aasta Sotši taliolümpiamängudele.

Tere, maailm!

Inimene on reeglina laisk olend. Nii on ka igal pealtnäha viksil ja kohusetundlikul tegelasel alati olemas oma riukalik külg – üks ei viitsi raamatuid lugeda, teine ei “armasta” põranda pesemist ja nõnda edasi. Selliste ja paljude teistegi sekundaarseks peetavate tegevuste edenemine eeldab üldjuhul konkreetset stiimulit – nt. laps nõuab unejutu lugemist, toa põrand muutub talumatult räpaseks jne. Sarnane nähtus peitub ka käesoleva blogi eksistentsi (ja varasema mitte-eksistentsi) taga. Minu otsene agenda tuleneb sedapuhku TTÜ Informaatikainstituudis loetavast õppeainest “IDK 6100 – Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad”. Nimelt on tolle õppeaine üheks komponendiks oma isikliku ajaveebi pidamine ja selle kasutamine teatud hulga erialaste artiklite analüüsimiseks. Seega on lähitulevikus oodata just vaba tarkvara, üldisemas mõttes informatsiooni vabadust ning erinevaid sisulitsentse käsitlevaid postitusi.

The Beginning of a Journey

Image: Trey Ratcliff @ www.stuckincustoms.com

Et isikliku blogi loomise mõte on peast läbi jõnksatanud varemgi, siis võiks ju loota, et see väike nurgake jääb internetiavarustesse alles ka pärast eelkirjeldatud õppetöö lõppemist. Elame – näeme! Kuna aga bloginduse maailm on minu jaoks ikkagi üsna uus paik (selles mõttes, et ma pole temas ju kunagi varem ise kaasa löönud), siis loodan väga lugejate mõistvale suhtumisele ja konstruktiivsele kriitikale. Seega – igasugu apsakate ja rumaluste väljatoomine kommentaariumis on igati oodatud (loe: see on lausa soovituslik). Otseloomulikult olen huvitatud ka erinevatest arvamustest ja muudest isepärastest mõtteavaldustest!

Olgu, esimese postituse kohta sai vist juba piisavalt informatsiooni kirja pandud. Kuna muud põhjapanevat hetkel öelda polegi, panen oma “jahu pudistamisele” siinkohal punkti.

Let’s get this show on the road!